Logo Dublee app

shadli

شما هم یاد بگیرین??

pink

goodبابا good

2020/09/11 16:27
shadli

تحلیل تکنیکال بورس هم خواستین در خدمتم سیگنالم میدم حالشو ببرین اساتید??

2020/08/10 11:59
shadli

من خودم سهام دارم?عمو جهانگیری گفته اخه??

2020/08/10 11:56
Aiden_shot

اعضای خانوادت توی بورسه ها? چون سهم هایی رو گفتی که روزی 100 بار توی خونمون میگنشون?

2020/08/10 01:06
shadli

حتما مارو دنبال کنید کلیپ های جدید تو راهه

2020/08/09 19:10