Logo Dublee app

shadli

شما هم یاد بگیرین😐😂

pink

goodبابا good

2020/09/11 11:57
shadli

تحلیل تکنیکال بورس هم خواستین در خدمتم سیگنالم میدم حالشو ببرین اساتید😐😂

2020/08/10 07:29
shadli

من خودم سهام دارم🤩عمو جهانگیری گفته اخه😂😂

2020/08/10 07:26
Aiden_shot

اعضای خانوادت توی بورسه ها😂 چون سهم هایی رو گفتی که روزی 100 بار توی خونمون میگنشون😐

2020/08/09 20:36
shadli

حتما مارو دنبال کنید کلیپ های جدید تو راهه

2020/08/09 14:40