Logo Dublee app

microdiamond

همون دوبله قبلی فقط با کیفیت صدای بهتر💎🌹

shahinamiripour

🤩

2020/10/18 14:02
ahmadrah1080761714

خوب 👏💐👍

2020/09/29 14:54
microdiamond

اینو همینجوری زدم داداش قرار نبود حرفه ای باشه

2020/08/11 15:54
microdiamond

اینو همینجوری زدم داداش قرار نبود حرفه ای باشه

2020/08/11 15:54
amirsamadi1383

خوب راستش میتونم بگم صدای دیگو رو شنیدم یه لحظه فک کردم مندی داره صحبت میکنه و سید هم بدک نبود

2020/08/11 15:53