Logo Dublee app

lalarbayof

رونالدو رفته برا ایران بازی کنه?

lalarbayof

@Maj_king داداش من که واقعا منظورم این نیست که فقط یه فاک دارن? درستع فوش های دیگه هم زیاد دارن ولی اگر فیلم باز باشی متوجه میشی که فوشای اینگلیسی همش تو همون فاک خلاصه میشه

2020/10/01 20:07
Maj_king

انگیلیسی چیزایه زیادی داره fuck یکی از اوناس چرا voul... و se... رو مثال نمی زنی جانم ??

2020/10/01 19:25
Maj_king

Nice

2020/10/01 19:06