Logo Dublee app

lalarbayof

رونالدو رفته برا ایران بازی کنه😂

lalarbayof

@Maj_king داداش من که واقعا منظورم این نیست که فقط یه فاک دارن😂 درستع فوش های دیگه هم زیاد دارن ولی اگر فیلم باز باشی متوجه میشی که فوشای اینگلیسی همش تو همون فاک خلاصه میشه

2020/10/01 16:37
Maj_king

انگیلیسی چیزایه زیادی داره fuck یکی از اوناس چرا voul... و se... رو مثال نمی زنی جانم 😒😒

2020/10/01 15:55
Maj_king

Nice

2020/10/01 15:36